Hướng dẫn thanh toán

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Số tài khoản: 140951809
Chủ tài khoản: Công Ty Cổ Phần WEBPHONGVE
Mở tại: Chi nhánh Chợ Lớn

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam

Số tài khoản: 6480201006356
Chủ tài khoản: Công Ty Cổ Phần WEBPHONGVE
Mở tại: Chi Nhánh 11

Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam

Số tài khoản: 31210000369005
Chủ tài khoản: Công Ty Cổ Phần WEBPHONGVE
Mở tại: Chi Nhánh Tây Sài Gòn (PGD Q11)

Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam

Số tài khoản: 31210000369005
Chủ tài khoản: Công Ty Cổ Phần WEBPHONGVE
Mở tại: Chi Nhánh Tây Sài Gòn (PGD Q11)